Merenkurkun koulu sijaitsee Vaasassa. Oppilaina on yli 400 peruskoulun 7.-9. luokkien oppilasta. Koulussa annetaan myös ruotsinkielistä kielikylpyopetusta.  

Merkkari