Henkilökunta

Vuorinen Minna Rehtori
Järvinen Sanna Apulaisrehtori


Opettajat
Alanko Päivi kotitalous
Asunmaa Essi matematiikka, fysiikka, kemia
Ahlvik Teija äidinkieli ja kirjallisuus, ilmaisutaito
Arola Terttu jopo (= joustava perusopetus)
Eklund Pia erityisopetus
Eriksson-Nummela Susanna englanti, ruotsi
Grandell Marita Draama
Grangärd Nina kotitalous
Haapaniemi Kati tekstiilityö
Hartikainen Antti matematiikka, tietotekniikka, tekstinkäsittely ja kymmensormijärjestelmä
Hautasaari Hannele matematiikka, fysiikka, kemia
Heinua Kristiina Uskonto
Hellman Heli biologia, maantieto
Hocksell Esa tekninen työ, kuvaamataito
Hänninen Heli äidinkieli ja kirjallisuus
Innilä Jenni ruotsi
Jylhä Leena Englanti
Järvinen Sanna äidinkieli ja kirjallisuus,
apulaisrehtori
Kankkonen Hans oppilaan ohjaus
Kaski Marja-Liisa biologia, maantieto
Kaukola Tuula Äidinkieli
Kupila Timo jopo  (= joustava perusopetus)
Kärki Paula kotitalous, virkavapaa
Laitila Anna uskonto, elämänkatsomustieto
Lammi Markus matematiikka, fysiikka ja kemia
Linna Veera matematiikka, fysiikka ja kemia, virkavapaa
Norrmén Päivi englanti, ruotsi
Nurkkala-Keskinen Anneli historia ja yhteiskuntaoppi, S2
Rautamo Timo tekninen työ
Saariaho Riikka historia ja yhteiskuntaoppi, virkavapaa
Saastamoinen Tiina englanti ja ruotsi
Sadinmaa Ari musiikki
Silvennoinen Mari liikunta, terveystieto, opinto-ohjaus
Sundback Anna matematiikka
Tast Leif Erityisopetus
Tulimaa Leena liikunta, terveystieto, opinto-ohjaus
Vittaniemi Mirva kuvataide, valokuvaus ja filmaus
Väisälä Arja matematiikka, fysiikka, kemia
Westermark Jan liikunta
Wistbacka Tarja kotitalous
Yli-Harja Taina erityisopetus

Muu Henkilökunta
Ghaderi Riitta koulunkäynnin ohjaaja, virkavapaa
Wikman Jens vahtimestari
Mukari Petri koulusihteeri
Mäenpää Krista koulunkäynnin ohjaaja

Oppilashuolto
Pape Katja Koulukuraattori
Sundell Minna Terveydenhoitaja

Siistijät
Koski Sirpa
Linqvist Terttu

Sähköposti

etunimi.sukunimi@edu.vaasa.fi